Grendehuset Folkvang fra 1900 , bilde fra ny dato

.

Grendehuset Folkvang Båstadveien 855

                            Historien om Grendehuset Folkvang

                                         Innviet 28 oktober 1900 

Foreningslivet blomstret i Båstad , så den 5 mål store tomt som kommunen hadde kjøpt fra gården Aarmo skulle gi plass til et skolebygg for Langelandsfjerdingen som skolekretsen het på den tiden . Av gamle papirer kan man lese at grunnmuren var på plass og bygget delevist reist , men uenigheten om skolens plassering var stor , et nyvalgt skolestyre besluttet å flytte skolen 1 kilometer nordover til Hvammer.                      Planer om å reise et forsamlingshus hadde ulmet lenge , Skytterlaget stiftet 1881, Ungdomslaget 1893 , Landmanslaget det senere Innkjøpslaget og Afholdsforeningen meldte inntresse for planene. På et fellesmøte 20 februar i 1898 valgte foreningene en interimskomite som i brev av 10 august samme år tilbød kommunen 250 kroner for tomt og grunnmur , kommunen godtok budet og grunnlaget for Folkvang var lagt . Byggekomite ble valgt bestående av Martin Hvesser , August Kvakstad ,Anton Ness , Olaf Trandem og Jul Brøsholen. Byggearbeidet startet sommeren 1899 , lærer Olaf Funderud var fåregangsmannen på flere områder , også når det gjalt oppføringen av Folkvang . I Ungdomslagets protokoller har Funderud berettet ganske inngående om begivenheten .Byggearbeidet startet våren 1899 , undermuren ble oppført av Tollef Eikaas , tømmermansarbeidet ved Jul Brøsholen og snekkerarbeidet av Martin Hvesser .Da huset sto ferdig var gjelden på om lag 2.200 kroner .Fra Olaf Funderuds handskrevende referat fra innvielsfesten 28 oktober 1900 gjengis . Baastad gamle hornmusikk møtte opp og blæste gratis .Tilstede ca 240 menesker , entren var 1,50 for herrer og 0,50 +smørbrød for damer ( for utenbygds 1krone mer ) Festen begynte med at forsamlingen sang stående fedrelandssangen assistert av hornmusikken .August Kvakstad formann i byggekomiten erklærte byggekomitens verv som ent og overga Folkvang til den vordene bestyrerlse . Grendehuset har vært igjenom omfattende restaurering . i Året rundt 1930 fikk Folkvang tilbygg som ga plass til sene . I slutten av femtitallet fikk Båstad ny skole med gymnastikksal , da sank inntressen for Folkvang betraktlig ,  da var det en periode hvor salg ble diskutert ,da ble det inngått en avtale med Forsvaret som leide lokalet en periode på  10 år fra 1970  , men så våknet intressen for Folkvang igjen , så 1979 ble kontrakten brutt . i 1980 ble det satt igang et tilbygg med nytt ingangsparti og garderobe og toaletter i kjeller , så da var det igang igjen for utleie slik som det står i dag . Det er fåretatt masse  restaureringer i ettertid , blant annet nytt tak 2009 ,nye vinduer 2012-13-14  ,noe ny utvendig panell 2015 osv .Siste nye juni  juli 2020 renovering av sanitæranlegg i kjeller med montering av berøringsfrie kraner nye vasker og toaletter og pannelplater på vegger og nye lamper .

Ledere fra start . H. Skjenneberg  1900 -1901  Augus Kvakstad 1902 -1904  O .Funderud  1905 - 1908  Thorvald  Ruud 1909  M .Hvesser  1910 - 191|4  etter denne tid H .Høitomt .

Folkvang fra gammel tid

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. På denne plassen kan du fortelle din historie og la de besøkende få vite litt mer om deg.

AL Grendehuset Folkvang .

AL  Grendehuset Folkvang ,  er et lokale  til utleie for ulike formål ,så som  konfirmasjon ,bryllup ,jubileum , møtevirksomhet med mer . Salen har plass for å dekke til 121personer , har også kjøleromm  og dekketøy for tilsvarende . Tilrettelagt for funksjonshemmede . Salen har Projector og lerret 229x168 cm til bruk for visning av sangtekster og bilder . Sene for di som trenger det , eget oppholdsrom for musikere med toaletter , toaletter for funksjonhemede iingangsparti .Har også trådløs mikrofon.Ut fra Brannteknisk tilstandsanalyse kan det dekkes for 121 personer ved bordekning ,så samt som gangpasasje ivaretas. Maksimalt uten bordekning kan være 158 personer +5-7 personer som arbeider blant annet på kjøkken .

 

  Antall bord 27 og 130 stoler . Trenger du lokale ring Tove Sæterdal mob . nr 90536028

Utleiepriser .

Søndager og beveglie helligdager   kr .1000

Dagen før til pynting                          kr .1000

Mandag til og med Torsdag             kr .1000

Fredager og  Lørdager                      kr  2000

Minnesamvær på Fredag                 kr .1000

Trenger du å Vippse .                      559539

Pyntet til fest

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. På denne plassen kan du fortelle din historie og la de besøkende få vite litt mer om deg.

Julebord for Trivselstreff